Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedającym i właścicielem witryny agrofarm.com.pl jest: firma AGRO-PARTS Grzegorz Kaźmierczak, z siedzibą w Jedlicze B, na ul. Zielnej 10, NIP:9471790437, Regon: 101396899, e-mail: sklep.agrofarm@gmail.com
 2. Sklep internetowy Agro-Farm prowadzi sprzedaż wysyłkową części zamiennych do maszyn rolniczych za pośrednictwem witryny internetowej agrofarm.com.pl

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę poprzez witrynę agrofarm.com.pl

Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień w punkcie 5.

Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, ustalenie telefoniczne lub mailowe formy płatności ,sposobu i ceny przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 2. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia - w przypadku uzgodnionej formy płatności „za pobraniem” lub po zaksięgowaniu wpłaty - w przypadku przedpłaty na konto firmy Agro-Parts.
 3. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie.
 4. Zasadniczo do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny jako dokument zakupu. Jeśli zamawiający życzy sobie wytawienia faktury VAT jako dokumentu zakupu, jest zobowiązany do zaznaczenia tego podczas składania zamówienia. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są w celu otrzymania faktury VAT, do podania w formularzu numeru NIP.
 5. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 7. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazanym w formularzu zamówienia adresem, ponowne wysłanie towaru będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar (przedpłata na konto sklepu).
 8. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.

CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania adres e-mail.
 2. Realizacja zamówienia dla większości towarów trwa przeciętnie 2-3 dni wraz z dostarczeniem przesyłki przez kuriera od chwili potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia środków na konto bankowe firmy Agro-Parts w przypadku przedpłaty jako formy płatności.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień jeżeli zamawiający wybrał "przedpłatę" jako formę płatności a przelew nie został uregulowany w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Podane terminy są orientacyjne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
 5. Dokładamy wszelkich starań aby informacje o dostępności towarów zawsze były aktualne, jednak w szczególnych przypadkach nagłej zmiany dostępności towaru w magazynie terminy te mogą ulec zmianie. W takich przypadkach klient jest informowany za pośrednictwem poczty internetowej o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeżeli podany przez nas termin realizacji nie zostanie zatwierdzony przez klienta, kupujący może anulować zamówienie.
 6. W przypadku gdy zamówienie obejmuje większą ilość artykułów, z których część jest chwilowo niedostępna, klient jest informowany o przewidywanym terminie dostępności poszczególnych artykułów i zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia).

FORMY PŁATNOŚCI

Stosowane formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji to: - przedpłata - płatność przelewem na konto firmy Agro-Parts - płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”).

ZWROTY

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania).

Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon.

Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją jakości. W przypadku, gdy po otrzymaniu przesyłki kupujący stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zareklamować zakupiony towar.
 2. Towar należy odesłać przesyłką kurierską w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 3. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon, lub fakturę VAT oraz pismo określające przyczynę reklamacji. Pismo to powinno zawierać również numer konta, na które mają zostać przelane zwracane pieniądze.
 4. Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy i zwrot kosztów poniesionych przez kupującego, związanych z jego odesłaniem. W przypadku gdy wymiana produktu będzie niemożliwa, sklep zwróci pieniądze na konto wskazane przez kupującego, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Zwrócone zostaną również koszty poniesione przez kupującego, związane z odesłaniem wadliwego produktu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sklep internetowy agrofarm.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych .
 2. Sklep internetowy agrofarm.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz dane użytkownika naszego serwisu.
 3. Sklep internetowy agrofarm.com.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep agrofarm.com.pl gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 2. Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.